Elektro Štaif Engineering

Administrace FVE od A do Z, smlouvy o připojení, projekty včetně stavebního povolení, první paralelní připojení, licence, ohlášení stavby u OTE

engineering
  • Studie proveditelnosti FVE
  • Smlouva o připojení FVE k distribuční soustavě
  • Kompletní projektová dokumentace včetně stavebního povolení
  • Instalace FVE včetně akumulace
  • První paralelní připojení
  • Koordinace a příprava podkladů pro licenci (ERU)
  • Registrace výrobny u operátora trhu s elektřinou (OTE)
  • Regulace a komunikace systému
  • Podání a vyřízení dotační žádosti